KTK plusz infóblokk keretes-1

Magánszemélyek kommunális adója

Az adó alanya az a magánszemély, aki a naptári év első napján az építmény, a telek tulajdonosa, továbbá aki az önkormányzat illetékességi területén nem magánszemély tulajdonában álló lakás bérleti jogával rendelkezik. Amennyiben az ingatlant az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett vagyoni értékű jog (haszonélvezeti jog) terheli, az annak gyakorlására jogosult az adó alanya.

Több tulajdonos esetén a tulajdonosok tulajdoni hányadaik arányában adóalanyok. Valamennyi tulajdonos által írásban megkötött és az adóhatósághoz benyújtott megállapodásban a tulajdonosok az adóalanyisággal kapcsolatos jogokkal és kötelezettségekkel egy tulajdonost is felruházhatnak.

Az adó mértéke adótárgyanként, illetve lakásbérleti jogonként évi 12.000,-Ft.

Adatbejelentési kötelezettség

Az adókötelezettség keletkezését (ingatlan vásárlás, öröklés), megszűnését (ingatlan értékesítés) követő 15 napon belül adatbejelentést kell tenni az önkormányzat által rendszeresített bevallási nyomtatványon.

Fizetési határidők

A magánszemélynek félévenként, két egyenlő részletben március 15-ig, illetve szeptember 15-ig kell az adót megfizetnie.

Magánszemélyek kommunális adó beszedési számlaszáma:

11742094-15441719-02820000

Vonatkozó jogszabályok

1990. évi C. törvény a helyi adókról
2017. évi CL. törvény az adózás rendjéről
2017. évi CLI. törvény az adóigazgatási rendtartásról
Püspökszilágy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2019. (XI.29.) önkormányzati rendelete a magánszemélyek kommunális adójáról

Letölthető dokumentumok