KTK plusz infóblokk keretes-1

Általános információk

A Polgármesteri Hivatal (továbbiakban: önkormányzati adóhatóság) Püspökszilágy illetékességi területén ellátja a helyi adókkal és más, az önkormányzathoz telepített adók, illetékek és díjak (talajterhelési díj, közigazgatási eljárási illetékek), valamint az adók módjára behajtandó köztartozásokkal összefüggő feladatokat. 

A helyi adóztatás bevezetése óta két adómegállapítási módban történik a helyi adók megállapítása:

Az önadózás az a tevékenység, mely során az adóalany maga határozza meg a fizetendő adó mértékét. Ilyen adónemek a helyi iparűzési adó, valamint az idegenforgalmi adó és a talajterhelési díj.

Ezen adónemek esetén tehát az adózónak a jogszabályban előírt határidőig bevallását be kell nyújtania az adóhatósághoz, és a bevalláson feltüntetett adó összegét szintén a jogszabályban előírt határidőig meg kell fizetnie.

Kivetéses adózás esetén az adó összegét az adóhatóság állapítja meg. Kivetéses adónemnek minősül az építményadó és a magánszemélyek kommunális adója.

Építményadó és kommunális adó esetében az adózónak adatbejelentést kell benyújtania az adóhatósághoz, az adóhatóság pedig az adatbejelentésben foglalt adatok alapján megállapítja a fizetendő adó mértékét és befizetési határidejét.

Fontos kiemelni, hogy bevallási, adatbejelentési kötelezettségnek minden adózó önként köteles eleget tenni, az adóhatóság külön felszólítása nélkül.

Amennyiben az adózó bevallási kötelezettségének nem tesz eleget, úgy az adóhatóság mulasztási bírsággal sújthatja.

Püspökszilágyi Önkormányzat helyi adók bankszámlaszámai

• Magánszemélyek kommunális adója számla: 11742094-15441719-02820000
• Gépjárműadó beszedési számla: 11742094-15441719-08970000
• Helyi iparűzési adó beszedési számla: 11742094-15441719-03540000
• Építményadó beszedési számla: 11742094-15441719-03160000
• Késedelmi pótlék számla: 11742094-15441719-03780000
• Talajterhelési díj számla: 11742094-15441719-03920000
• Csatorna megtakarítás számla: 11742094-15441719-02130000
• Bírság számla: 11742094-15441719-03610000
• Eljárási illeték számla: 11742094-15441719-03470000
• Idegen bevételek számla: 11742094-15441719-04400000
• Egyéb bevételek számla: 11742094-15441719-08800000
• Termőföld bérbeadásából származó jövedelem: 11742094-15441719-08660000