KTK plusz infóblokk keretes-1

Falugondnoki Szolgálat

2166 Püspökszilágy, Kossuth út 9.

Falugondnok: Kiss Henrietta

Községünkben 2020. óta működik a falugondnoki szolgálat, 1 fő közalkalmazotti munkakörben történő foglalkoztatásával. Az Önkormányzat falugondnoki szolgálatról szóló 1/2020. (I.31) számú rendeletében határozott a szolgálat működéséről.

A falugondnoki szolgáltatás célja: a településrészek intézményhiányból eredő hátrányainak enyhítése az alapvető szükségletek kielégítését segítő szolgáltatásokhoz, közszolgáltatáshoz, valamint egyes alapszolgáltatásokhoz való hozzájárulás biztosítása az egyéni, közösségi szintű szükségletek teljesítésének segítése.

A falugondnoki szolgálat alapfeladatai:

  • közreműködés a házi segítségnyújtásban, a közösségi és szociális információk szolgáltatásában, az étkeztetés biztosításában;
  • az egészségügyi ellátáshoz való hozzájutás biztosítása, a háziorvosi rendelésre szállítás, egyéb egészségügyi intézménybe szállítás, gyógyszerkiváltás és a gyógyászati segédeszközökhöz való hozzájutás biztosítása.

A falugondnoki szolgáltatást a településen bárki ingyenesen igénybe veheti. Az erre irányuló szándékát legfeljebb egy munkanappal előtte jelezni szükséges a falugondnoknak vagy a polgármesternek. 

Letölthető dokumentumok