KTK plusz infóblokk keretes-1

Születési anyakönyvi ügyintézés

Teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat

Teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat iránti kérelmet a szülők együttesen, személyesen nyújthatnak be. Az eljárásra nincs időkorlát, amint az orvos kiadja az ehhez szükséges igazolást, az apai elismerő nyilatkozat megtehető.

A kérelem bármely anyakönyvvezetőnél benyújtható, az eljárás illetékmentes.

Szükséges dokumentumok:

Bármelyik hiánya akadályozza az apai elismerő nyilatkozat felvételét!

  • a szülők személyazonosító okmányai
  • ha az anya elvált vagy özvegy: a válás vagy haláleset tényét tartalmazó záradékolt házassági anyakönyvi kivonat, vagy jogerős bírósági bontóítélet vagy a volt férj halotti anyakönyvi kivonata
  • amennyiben még nem született meg a gyermek ORVOSI IGAZOLÁS

Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. tv. 70. § ca)-ce) pontjai alapján az orvosi igazolásnak tartalmaznia kell

  • a magzat fogantatásának vélelmezett idejét,
  • a szülés várható időpontját,
  • a terhességet igazoló egészségügyi intézmény megnevezését,
  • a terhességet igazoló szakorvos nevét,
  • a terhességet igazoló igazolás kiállításának időpontját,
  • amennyiben az apai elismerő nyilatkozatot megszületett gyermekre teszik, úgy a gyermek születési anyakönyvi kivonata

Születési anyakönyvi kivonat kiadása

Szóbeli vagy írásbeli kérelemre, személyazonosság igazolásával.

A kérelem bármely anyakönyvvezetőnél benyújtható, az anyakönyvi kivonatok kiállítása illetékmentes.

Az eljárást megindító irat benyújtásának módja: személyesen, postai úton vagy meghatalmazott útján.

Letölthető dokumentumok