KTK plusz infóblokk keretes-1

Névváltoztatás

Házassági névviselési forma módosítása

Személyesen benyújtott kérelemre indul, amelyhez személyazonosság, állampolgárság igazolása szükséges.

A kérelem bármely anyakönyvvezetőnél benyújtható.

Az eljárás igazgatási szolgáltatási díja: Nincs

Szükséges dokumentumok:

  • személyazonosító okmányok

Születési névváltoztatás

Személyesen benyújtott kérelemre indul, amelyhez személyazonosság, állampolgárság igazolása szükséges.

A kérelem bármely anyakönyvvezetőnél benyújtható.

Az eljárás igazgatási szolgáltatási díja:

Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény (a továbbiakban: At.) 50. -ának a Törvény 32.§-ával megállapított, 2021. január 1. napjától hatályba lépő rendelkezései értelmében a születési név megváltoztatására irányuló kérelem esetén – függetlenül attól, hogy hányadik alkalommal kéri a névváltoztatást – 10.000 forint összegű igazgatási szolgáltatási díjat kell majd megfizetni. A korábbi szabályozással egyező módon az egy családhoz tartozó nagykorúak közös kérelme esetében az igazgatási szolgáltatási díjat is minden nagykorúnak külön-külön kell fizetnie.

A születési névváltoztatási eljárással összefüggésben fizetendő igazgatási szolgáltatási díj összegének a befizetését 2021. január 1. napjától a Budapest Főváros Kormányhivatala által megjelölt számlára kell az ügyfeleknek megfizetnie.

  • Átutalás összege: 10.000 forint
  • Számlaszám: 10023002-00299592-00000000
  • Kedvezményezett neve: Budapest Főváros Kormányhivatala
  • Közlemény: névváltoztatással érintett személy házassági és születési neve (kiskorú vagy gondnokolt esetében is minden esetben a névváltoztatással érintett személy nevét szükséges feltüntetni, nem pedig a befizetést teljesítő személy nevét)

Az eljárás igazgatási, szolgáltatási díj megfizetését igazoló banki kivonat másolatát a névváltoztatási kérelem benyújtásakor az anyakönyvvezetőnek át kell adni.

Szükséges dokumentumok:

  • születési anyakönyvi kivonat (azon személyeké is, akiket a névváltoztatás érint)
  • házas családi állapot esetén házassági anyakönyvi kivonat
  • személyazonosító okmányok