KTK plusz infóblokk keretes-1

Gyógyszertámogatás

Igénybe vehetik

Eseti gyógyszertámogatás állapítható meg annak a személynek, aki az alábbi feltételek mindegyikének, egyidőben megfelel:

  • közgyógyellátási igazolványra nem jogosult
  • rendszeresen szedett gyógyszereinek költsége meghaladja a saját jövedelme 20 %-át
  • és családjában az egy főre jutó nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át, egyedül élő esetében 200 %-át.

Gyógyszertámogatásként 3000-5000 Ft közötti összeg adható.

Ügyintézés kezdeményezhető

Személyesen a polgármesteri hivatalban és postai úton a kérelem benyújtásával.

Szükséges iratok

  • A kérelmet alátámasztó dokumentumok másolata

Letölthető dokumentumok