KTK plusz infóblokk keretes-1

Házasságkötés/BÉT

Házassági szándék bejelentése/Bejegyzett élettársi kapcsolat bejelentése

A bemutatott iratok alapján jegyzőkönyv készül a személyes adatokról, a házasságkötés tervezett időpontjáról és a szükséges személyes nyilatkozatokról.

A házasságkötés/ bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése a bejelentés napjától számított 31. naptól tűzhető ki. Kivételes esetben a jegyzőtől kérhető felmentés a várakozási idő alól.

Illetékesség:

Püspökszilágy közigazgatási területe.

Az eljárás illetékmentes.

A házasságkötés létesítése munkaidőn kívül és a hivatali helyiségen kívüli bruttó 20.000 Ft, hivatali munkaidőn kívül, de hivatali helyiségben pedig bruttó 15.000 Ft. 

A fizetendő díjakból 50 % kedvezmény illeti meg a feleket, ha bármelyikük bejelentett püspökszilágyi lakcímmel rendelkezik.

A Munka Törvénykönyvében meghatalmazott munkaszüneti napokon házasságkötés/ bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése nem lehetséges.

Szükséges dokumentumok:

  • személyazonosító okmányok
  • születési anyakönyvi kivonatok
  • elvált vagy özvegy családi állapotot igazoló okiratok (jogerős bírósági bontóítélet, a válás vagy haláleset tényét tartalmazó záradékolt házassági anyakönyvi kivonat, elhunyt házastárs halotti anyakönyvi kivonata)

Az eljárást megindító irat benyújtásának módja:

személyesen

Letölthető dokumentumok