KTK plusz infóblokk keretes-1

Temető nyilvántartás / sírhelymegváltás

A Temető rendje

Tulajdonos (üzemeltető): Püspökszilágy Község Önkormányzata 2166 Püspökszilágy, Kossuth út 9.

A Temető nyitvatartási ideje: 06.00-20.00 óráig

A nyitva tartási idő alatt a Temetőt bárki korlátozás nélkül látogathatja, a sírokat gondozhatja. 12 éven aluli gyermek a Temetőben csak felnőtt személy felügyelete mellett tartózkodhat.

A sírok gondozásán, díszítésén kívül minden egyéb tevékenységet – annak megkezdése előtt – a Temető üzemeltetője részére be kell jelenteni!

A sírjelek, a növényzet és sírgondozás szabályai

A temetkezési hely birtokosa által a temetőben engedély nélkül végezhető munkák:

  1. a) egynyári vagy évelő lágyszárú dísznövények ültetése, gondozása;
  2. b) olyan fás szárú növények ültetése, melyek kifejlet állapotban sem érik el a 1,5 m magasságot;
  3. c) cserepes, vágott- vagy művirág, koszorú elhelyezése.

A sírokra telepített futótuják nem haladhatják meg a síremlék felületét.

A sírhely birtokosa köteles a sírhely gondozását, gyomtalanítását rendszeresen elvégezni! 

A temető teljes területén fákat, bokrokat, magas növésű tujákat csak a fenntartó ültethet, ezért a más által telepített fákat, a sírt gondozó költségére felszámolja.

Az ültetett növényzetet (fát, bokrot) a temetkezési hely birtokosának/gondozójának úgy kell elhelyezni, hogy az kifejlett állapotban se akadályozza más sírhelyek kialakítását és a temetőben való közlekedést.

Temetőben történő munkavégzés szabályai

A temető területén sírbolt, urnasírbolt építése kizárólag csak az I. fokú építési hatósághoz benyújtott bejelentés tudomásul vételét követően lehetséges. A bejelentés tudomásul vételét az üzemeltetőnek a tevékenység megkezdése előtt be kell mutatni.

 A rossz műszaki állapotú vagy balesetveszélyessé vált síremléket a sírhely használói (hozzátartozói) kötelesek helyreállítani vagy elbontani. Amennyiben a használó ezt a kötelezettségét felhívás ellenére nem teljesíteni, úgy a jegyző ezt a munkát a hozzátartozó költségére és veszélyére elvégezteti.

A köztemetők tisztasága és rendje érdekében sír áthelyezések, új síremlék állítása miatt – vagy más módon – feleslegessé vált sírjeleket, sírkőmaradványokat, lebontott síremléket köteles a munkálatok elvégzését követően a temető területéről elszállítani!

Az építési, bontási, helyreállítási, beszállítási munkák megkezdését az üzemeltetőnek be kell jelenteni. A temetőkben szakipari munkát végző vállalkozók kötelesek a temető üzemeltetőjének megfizetni az általuk felhasznált energia használati díját, továbbá építőipari anyag tárolása esetén az egyébként fizetendő közterület-foglalási díjat.

Tilos:

a.) hangoskodással, zajkeltéssel a szertartások rendjét zavarni, a temetőlátogatók kegyeleti érzését sérteni;

b.) a temetőkben a kegyeleti tárgyakat, a sírokra ültetett növényeket, valamint a sírok díszítésére szolgáló anyagokat beszennyezni;

c.) a sírhelyek gondozása során keletkező hulladékot, koszorú- és virágmaradványt a kijelölt lerakóhelyen kell elhelyezni, az a sírok között nem tárolható;

d.) a talajt és a gyepet engedély nélkül felásni és bárhová elvinni

e.) szabálytalan, közízlést sértő, vagy a temetőben nem illő felirattal ellátott síremléket felállítani

f.) ügyelni kell arra, hogy a mécses, gyertya tűzveszélyt ne okozzon;

g.) a temető területére kutyát – a vakvezető kutyák kivételével – bevinni;

h.) a temetési helyeket kerítéssel körülhatárolni;

i.) a temetőbe gépjárművel, motorkerékpárral és kerékpárral behajtani és ott közlekedni mozgáskorlátozottakra, az engedélyezett munkálatokat végzőkre és – esetenként – a láthatóan idős és beteg személyek kivételével.

Sírhely, urnasírhely és kriptahely megváltási díjai:

Urnasírhely

5.000 Ft/10 év

  Egyszemélyes sírhely

10.000 Ft /25 év

Kétszemélyes sírhely

20.000 Ft /25 év

Kriptahely

20.000 Ft /60 év

 

A temetőben végzett vállalkozási tevékenységgel összefüggő villany és vízhasználat díja: 10.000 Ft + ÁFA/nap

Kérjük a temető rendjének betartását!