KTK plusz infóblokk keretes-1

Ügyrendi Bizottság

Bizottsági tagok

Elnök: Kiss József

Képviselő tag: Berkó János Pál

Nem képviselő tag: Deményné Varga Gizella

Az ügyrendi bizottság feladatai

  1. Ellátja a vagyonnyilatkozatok nyilvántartásával, ellenőrzésével, vizsgálatával kapcsolatos feladatokat.
  2. Jogosult az önkormányzati képviselő összeférhetetlenségének megállapítására irányuló kezdeményezés kivizsgálására.
  3. Javaslatot tehet a polgármester illetményének emelésére.
  4. Ellátja a szavazás lebonyolításával kapcsolatos feladatokat, amennyiben valamely képviselő-testületi döntés meghozatalára az önkormányzat rendelete vagy magasabb szintű jogszabály alapján titkos szavazásra kerül sor.
  5. Véleményezi a képviselő-testület hatáskörébe tartozó választásokat, kinevezéseket, megbízásokat – állást foglal ügyrendi kérdésekben.