KTK plusz infóblokk keretes-1

Adó és értékbizonyítvány

Adó- és értékbizonyítvány kiállítására ügyfél kérelmére (illetékköteles) vagy hatóság megkeresésére (illetékmentes), külön jogszabályi rendelkezés alapján van lehetőség az alábbi jogszabályi rendelkezések alapján:

 • a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. tv. 140§ (1) bekezdése,
 • a hagyatéki eljárásról szóló 2010. évi XXXVIII. törvény,
 • a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet,
 • a lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet,
 • NAV végrehajtási ügyekhez

Adó- és értékbizonyítvány az alábbi ügytípusokban adható ki:

 • pályázathoz
 • hitelfelvételhez
 • hagyatéki eljáráshoz *
 • gyámhatósági ügyekhez*
 • bírósági végrehajtói ügyekhez*

Szükséges iratok:

 • kérelem adó- és értékbizonyítványhoz
 • az értékelni kért ingatlan 3 hónapnál nem régebbi tulajdoni lap másolata,
 • az ügylet tárgyát képező adás-vételi szerződés másolata

Illeték mértéke:

Az adó- és értékbizonyítvány kiállítsa iránti eljárás 4000 Forint illeték alá esik. Ha egy beadványban több ingatlanra vonatkozó adó- és értékbizonyítványt kérnek, az illetéket ezek számától függően, külön-külön kell megfizetni Püspökszilágy Község Önkormányzat OTP Banknál vezetett 11742094-15441719-03470000 számú eljárási illeték fizetési alszámlájára.

A*-gal jelölt kérelmek (igazolásuk esetén) illetékmentesek.

Vonatkozó jogszabályok

Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL törvény
Az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény
Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény
Az illetékről szóló 1990. évi XCIII. törvény 101. §, és mellékletének XIX. fejezete

Letölthető dokumentumok