KTK plusz infóblokk keretes-1

Lakcímbejelentés

A Magyarország területén élő, a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény hatálya alá tartozó polgár köteles beköltözés vagy kiköltözés után három munkanapon belül lakóhelyének címét nyilvántartásba vétel céljából bejelenteni. A polgár lakóhely létesítését, vagy annak változását az új lakcíme szerint illetékes jegyzőnél vagy bármely járási hivatalnál jelentheti be.

Lakcímbejelentéssel kapcsolatos ügyeket csak Püspökszilágy községben lakóhelyet, illetve tartózkodási helyet létesítő állampolgárok intézhetik.

Tartózkodási hely a bejelentéstől számított 5 évig érvényes, azt követően megszűnik. Érvényes marad a tartózkodási hely, ha az öt év letelte előtt pár nappal megújítja a tartózkodási helyét.

A kérelem benyújtásakor szükséges:

  • kitöltött lakcímbejelentő lap, melyet a szállásadónak és a bejelentésre kötelezettnek saját kezűleg alá kell írnia 
  • korábbi lakcímigazolvány, amennyiben rendelkezik vele, melyet köteles leadni
  • amennyiben meghatalmazott jár el, a fentieken kívül a meghatalmazott személyazonosságot igazoló hatósági igazolványa, lakcímigazolványa, meghatalmazás az ügyintézésre vonatkozóan, valamint a kérelmező által kitöltött és saját kezűleg aláírt lakcímbejelentő lap

Az ügyintézés illetékmentes.
Lakcímbejelentő lap ingyenes nyomtatvány, beszerezhető a Polgármesteri Hivatalban vagy bármely Okmányirodában.