KTK plusz infóblokk keretes-1

Temetési támogatás

Igénybe vehetik

Az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulásként temetési támogatásra jogosult az a személy, aki

  • az elhunyt hozzátartozója eltemettetéséről gondoskodott, azonban a temetési költségek viselése saját, illetve családja létfenntartását veszélyezteti,
  • püspökszilágyi lakóhellyel rendelkezik,
  • családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 400 %-át, egyedül élő esetén az 500 %-ot.

A temetési támogatás összege: 15.000 Ft

Ügyintézés kezdeményezhető

Személyesen a polgármesteri hivatalban és postai úton a kérelem benyújtásával.

Szükséges iratok

  • A kitöltött kérelem, halotti anyakönyvi kivonat, illetve a kérelmező nevére kiállított temetési számla

Letölthető dokumentumok