KTK plusz infóblokk keretes-1

Építményadó

Adóköteles az önkormányzat illetékességi területén lévő építmények közül a lakás és nem lakás céljául szolgáló épület.

Adóalanyok

Magánszemély, vállalkozó, vállalkozás aki/amely a naptári év első napján az építmény tulajdonosa. Több tulajdonos esetén a tulajdonosok tulajdoni hányadaik arányában adóalanyok. Vagyoni értékű jog esetén annak gyakorlója az adó alanya.

Az adó mértéke lakások esetében a korrigált forgalmi érték 1,2 %-a, egyéb építmények esetében a korrigált forgalmi érték 3 %-a.

Adómentes

  • A szociális, egészségügyi és gyermekvédelmi, illetve nevelési-oktatási intézmények céljára szolgáló helyiség.
  • Minden olyan építmény, amely Püspökszilágy Község Önkormányzat Képviselő-testületének magánszemély kommunális adójáról szóló rendeletének hatálya alá tartozik.
  • Minden olyan nem lakás céljára szolgáló építmény, amely nem vállalkozási célra szolgál.
  • A sport- és hitéleti tevékenység céljára szolgáló építmény
  • A szükséglakás
  • Háziorvos által nyújtott egészségügyi ellátás céljára szolgáló helyiség
  • A radioaktív hulladék elhelyezésére, valamint a kiégett nukleáris üzemanyag tárolására használt építmény
  • Állattartásra vagy növénytermesztésre szolgáló építmény vagy az állattartáshoz, növénytermesztéshez kapcsolódó tároló építmény

Építményadó beszedési számlaszáma:

11742094-15441719-03160000

Vonatkozó jogszabályok

1990. évi C. törvény a helyi adókról
2017. évi CL. törvény az adózás rendjéről
2017. évi CLI. törvény az adóigazgatási rendtartásról
Püspökszilágy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2016. (V.13.) önkormányzati rendelete az építményadóról