KTK plusz infóblokk keretes-1

Talajterhelési díj

Talajterhelési díjfizetési kötelezettség azt a kibocsátót terheli, aki a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára nem köt rá, és helyi vízgazdálkodási hatósági, illetve vízjogi engedélyezés hatálya alá tartozó szennyvízelhelyezést (ideértve az egyedi zárt szennyvíztározót is) alkalmaz. Kivéve, ha egyedi szennyvízelhelyezési kislétesítményt vagy szennyvíztisztító kisberendezést alkalmaz.

A talajterhelési díj mértékét a talajterhelési díj alapja, az egységdíj, valamint a település közigazgatási területére vonatkozó területérzékenységi szorzó határozza meg.

A talajterhelési díj egységdíjának mértéke: 1.200 Ft/m3.

Kiszámítása: díjfizetési alap (köbméter) x egységdíj (Ft/köbméter) x területérzékenységi szorzó (Püspökszilágyon: 1,5)

A talajterhelési díj alapja a szolgáltatott, vagy egyedi vízbeszerzés esetében a méréssel igazolt felhasznált, illetve mérési lehetőség hiányában az átalány alapján meghatározott víz mennyisége, csökkentve a külön jogszabály szerinti locsolási célú felhasználásra figyelembe vett víz mennyiségével. (10%)

A talajterhelési díjat a kibocsátónak kell megállapítania, bevallania és megfizetnie (önadózás) a tárgyévet követő év március 31-éig. A talajterhelési díj alapját csökkentő számlát, igazolást, az azok keltét követő évben benyújtandó bevallással együtt kell megküldeni az adóhatósághoz

Talajterhelési beszedési számlaszáma:

11742094-15441719-03920000

Kedvezmények, mentességek

Püspökszilágy Község Önkormányzat Képviselő-testületének a talajterhelési díjról szóló 4/2015. (IX.03.) önkormányzati rendelet 4. § alapján

Vonatkozó jogszabályok

2003. évi LXXXIX törvény a környezetterhelési díjról
2017. évi CL. tv. Az adózás rendjéről szóló törvény
2017. évi CLI. Az adóigazgatási rendtartásról szóló törvény
38/1995. (IV.5.) Kormányrendelet a közműves ivóvízellátásról és a közművel szennyvízelvezetésről
8/2000. (X.18.) KöViM rendelet az állami tulajdonú víziközmű igénybevételével összefüggő locsolási kedvezményről
Püspökszilágy Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2015. (IX.03.) önkormányzati rendelete a talajterhelési díjról

Letölthető dokumentumok