KTK plusz infóblokk keretes-1

Közterület-használati engedély

Ügyleírás:

Püspökszilágy közigazgatási területén, a közterület rendeltetéstől eltérő használatának engedélyezését, a közterületek használatáról szóló 5/2015. (IX.03.)  önkormányzati rendelet szabályozza.

A közterületet rendeltetésének megfelelő célra – a jogszabályok keretei között – bárki szabadon használhatja. Azonban a közterület rendeltetéstől eltérő használatához közterület-használati hozzájárulás szükséges.

A rendelet értelmében a közterület rendeltetéstől eltérő használata közterület-használati hozzájárulás alapján, az e rendeletben meghatározottak szerint történhet, így különösen:

    • javító, szolgáltató tevékenység céljára (kivéve gépjárműjavítás),
  • szerzői jogi védelemben részesülő játék-, riport- és dokumentumfilm forgatásához
  • kivételesen indokolt esetben egy darab teher- és áruszállításra szolgáló gépjármű, mezőgazdasági vontató, munkagép, pótkocsi tárolására
  • építési munkával kapcsolatos – 72 órát meghaladó – állvány, építőanyag tárolására, lakókocsi, lakókonténer elhelyezésére
  • konténer elhelyezésére 72 órát meghaladó időtartamra

A közterület-használati hozzájárulás megadása kérelemre történik.

A kérelmet a szükséges mellékletekkel együtt írásban, a Polgármesteri Hivatalhoz postai úton, személyesen, vagy elektronikus úton kell benyújtani.

A kérelem elbírálásához 30 nap áll a hatóság rendelkezésére.

Letölthető dokumentumok