KTK plusz infóblokk keretes-1

Rendkívüli települési támogatás

Igénybe vehetik

Rendkívüli Települési támogatás állapítható meg annak a létfenntartási gondokkal küzdő személynek, akinek családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át, egyedülállónál 200%-át.

Az egyszeri támogatás összege maximum 42.750 Ft. 

Ügyintézés kezdeményezhető

Személyesen a polgármesteri hivatalban és postai úton a kérelem benyújtásával.

Szükséges iratok

  • A kérelmet alátámasztó dokumentumok másolata

Letölthető dokumentumok