KTK plusz infóblokk keretes-1

Haláleset anyakönyvezése

A bemutatott iratok alapján a haláleset adatairól jegyzőkönyv készül, amely alapján anyakönyvi kivonat kerül kiállításra.

Illetékességi terület:

Püspökszilágy közigazgatási területe.

Csatolandó mellékletek:

  • a halottvizsgálati bizonyítvány összes példánya kitöltve (hamvasztás esetén a szükséges engedéllyel ellátva)
  • az elhunyt születési anyakönyvi kivonata
  • családi állapot igazolására házassági vagy az elhunyt házastárs halotti anyakönyvi kivonata, házassági bontóítélet
  • az elhunyt személyazonosító okmánya
  • a bejelentő személyazonosító okmánya

Az eljárás illetékmentes.

Az eljárást megindító irat benyújtásának módja:

Személyesen vagy megbízott (temetkezési vállalkozó) útján.

Anyakönyvi kivonat kiadása

Szóbeli vagy írásbeli kérelemre, személyazonosság igazolásával.

A kérelem bármely anyakönyvvezetőnél benyújtható, az anyakönyvi kivonatok kiállítása illetékmentes.

Az eljárást megindító irat benyújtásának módja: személyesen, postai úton vagy meghatalmazott útján.

Letölthető dokumentumok