Önkormányzati tulajdonú, külterületi gazdasági út felújítása Püspökszilágy településen

Kedvezményezett neve: Püspökszilágy Község Önkormányzata

Pályázati felhívás neve, kódszáma: Külterületi helyi közutak fejlesztése, VP6-7.2.1.1-21

Projekt címe: Önkormányzati tulajdonú, külterületi gazdasági út felújítása Püspökszilágy településen

Projekt azonosító száma: 3292946539

Szerződött támogatás összege: 152 116 641 Ft

Támogatás mértéke: 95%

Projekt tervezett befejezési dátuma: 2022.12.31.

Projekt tartalmának rövid bemutatása:

A projekt keretében gazdasági szempontból kiemelten fontos szerepet betöltő külterületi, önkormányzati tulajdonú, jelentős nagyságú külterületet feltáró meglévő szilárd burkolatú út felújítása valósul meg 1630 méter hosszban. Elsődleges cél a gazdasági szereplők szállítmányozásának, illetve földjeikre eljutásának hosszú távú biztosítása, könnyebbítése. A korszerűsítés célja az út élettartamának növelése, a vízelvezetés fejlesztése és a közlekedésbiztonság fokozása. A fejlesztésre kerülő útszakasz mentén jelentős méretű területeken folyik intenzív mezőgazdasági termelés, amely elsősorban szántóföldi növénytermesztést jelent. A szántóföldi növénytermesztést elsősorban őstermelők, egyéni vállalkozók végzik, amelyek mellett a Zöldmező Mezőgazdasági Kft. is jelentős területeken végez haszonbérleti formában mezőgazdasági tevékenységet. Továbbá a fejlesztésre kerülő útszakasz mellett találhatóak az Ipoly Erdő Zrt. területei, amelyeken erdőgazdálkodási tevékenység folyik. Az útszakaszról közelíthető meg a Magyar Honvédség püspökszilágyi Kiképző Bázisa és Lőtere. A felújításra kerülő út az 1980-as években épült. A burkolaton hálós repedések is találhatók, ami azt jelenti, hogy az alapréteg teherbírása nem mindenhol megfelelő. A vízelvezetés a burkolatszélek közvetlen közelében nem kielégítő. Áztatja a burkolat alapot a felhízott padka miatt lefolyni nem tudó csapadékvíz. A meglévő burkolat erősen mozaikszerűen repedezett, ami az alépítmény gyengeségére utal. Sűrű kátyúk jellemzik. Sok helyen a padkák hiánya és elmosódása miatt a burkolatszél lerepedezett és leszakadt. Sok helyen a kátyúk kerülgetése miatt balesetveszély áll fenn. Az elmúlt 20 évben nem volt általános felújítás a burkolaton. Jelenleg abban a műszaki állapotban van, amikor még gazdaságosan hatékonyan felújítható. Gazdasági szempontból az ipari- és tűzifa szállítás mellett jelentős a mezőgazdasági szállítmányozás, munkagépek, traktorok, kombájnok jelenléte. A fejlesztés célja a megnövekedett közlekedési igények és biztonságos megközelítés érdekében az út szilárd burkolatának korszerűsítése.

 

Jelen pályázat forrását az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosítja.

https://ec.europa.eu/agriculture/