Komplex csapadékvíz fejlesztés Püspökszilágyon

Kedvezményezett neve

PÜSPÖKSZILÁGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

A fejlesztés tárgya, célja

Komplex csapadékvíz fejlesztés Püspökszilágyon

TOP_PLUSZ-1.2.1-21-PT1-2022-00014

Szerződött támogatás összege

53 135 773 Ft

A projekt tartalmának részletes bemutatása

Püspökszilágy község csapadékvízelvezetési rendszere számos problémával küzd, egyes területein (völgytalpi utcákban) magas a talajvízszint, emiatt itt a vizek helyben történő elszikkasztása nem lehetséges. A meredekebb utcákban azonban a lefolyás lassítása során innovatív csapadékelvezetési megoldással a talajvíz dúsítás megvalósítható. Az Önkormányzat az elmúlt években jelentős erőfeszítéseket tett a belterületi csapadékvíz-gazdálkodásnak előmozdítására, klímarezisztenciájának növelésére. A LIFE MICACC projekt keretében több vízmegtartó, vizek kártételét csökkentő beruházást valósított meg, azonban a belterületi átereszek rendszeres tisztítását, nyílt árkok iszaptalanítását, sérült betonelemek árkokban történő cseréjét önerőből nem tudja megvalósítani. A településen a domborzati adottságok, illetve összegyülekezési folyamatok jellege miatt a belterületi szakaszokon a csapadékvízzel való gazdálkodás igen korlátozottan lehetséges. A projekt közvetlen célja a 221/2004. (VII. 21.) Korm. rendeletnek megfelelően a VKI 13. cikke szerinti Vízgyűjtő-gazdálkodási tervek felülvizsgálata. A településen meglévő, közelmúltban kialakított csapadékvíz-gazdálkodást célzó vízi infrastruktúra, illetve jelen projekt megvalósulása esetén az üzemeltetés keretében történő karbantartásokkal a helyi vízkárok kockázata minimalizálható. Projektünk hosszútávon fenntartható stabil vízelveztő rendszert kíván létrehozni a klímatudatosság és területfejlesztési tervvel összhangban, mely biztosítja a lakosok védelmét a belvíz és villámárvíz okozta károktól. Kiemelt jelentőségű a klímatudatos szemléletű fejlesztés és a biodiverzitás megőrzése, ezért zöldfelületnöveléssel kívánunk hozzájárulni településünk környezeti megújításhoz.

A fejlesztés kapcsán szemléletformálást is végrehajtunk a település lakosai között, mely során folyamatosan kívánjuk a lakosokat tájékoztatni a projekt előrehaladásáról, kiadványokban és szórólapokon pedig a vízgazdálkodás és csapadékvízgyűjtés felhasználásról adunk számukra hasznos tippeket. Továbbá tervezzük a helyi iskolákkal, óvodákkal való együttműködést, általuk elérjük a fiatalabb generációt és számukra játékos mese formájában kívánjuk bemutatni a klímaváltozás hatásait, fókuszálva abban projektünkre és a klímatudatosságra.

 

Projekt tervezett befejezési dátuma

2025. 02. 27.