KTK plusz infóblokk keretes-1

Pénzügyi-számviteli ügyintéző pályázat

Penci Közös Önkormányzati Hivatal a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet Pénzügyi-számviteli ügyintéző munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Pest megye, 2166 Püspökszilágy, Kossuth út 9.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök: Az ASP rendszerben a gazdálkodási szakrendszer, KGR, Ebr42 szakrendszerek teljes körű használata. Az operatív pénzügy-számviteli feladatok ellátása. Az önkormányzat és óvoda költségvetésének és beszámolóinak elkészítése, költségvetési rendelettervezetek összeállítása, kötelezettségvállalások nyilvántartása, előirányzat felhasználások figyelemmel kísérése, gazdasági események könyvelése, leltározási feladatok ellátása, önkormányzati vagyonnal kapcsolatos feladatok ellátása, pályázati elszámolások, adatszolgáltatások.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök: I. számú melléklet 19. pénzügyi számviteli

Jogállás, illetmény és juttatások: A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései, valamint a(z) 2/2020 (I.31) Püspökszilágy Község Önkormányzat Képviselő testületének a Penci Közös Önkormányzati Hivatal közszolgálati tisztviselőinek illetményalapjáról szóló rendelet alapján az illetményalap 46. 380 Ft, továbbá egyéb juttatások: illetményeltérítés, utazási költségtérítés, év végi jutalom. 

Lehetőség van home-office-ban történő munkavégzésre, valamint rugalmas munkaidő kialakítására.

Pályázati feltételek:

• Magyar állampolgárság,

• Cselekvőképesség,

• Büntetlen előélet,

• Középiskola/gimnázium, közgazdasági vagy pénzügyi, számviteli képesítés,

• Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

• Felsőfokú képesítés, pénzügyi-számviteli/gazdasági végzettség,

• önkormányzati pénzügyi területen szerzett – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

• Főiskola, Felsőoktatásban szerzett gazdaságtudományi, közszolgálati, jogi szakképzettség; vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és gazdaságtudományi, statisztikai, informatikai felsőfokú, illetve mérlegképes könyvelő szakképesítés

• Közigazgatási alapvizsga/szakvizsga

Elvárt kompetenciák:

• megbízhatóság, precizitás, pontosság,

• önálló munkavégzésre alkalmasság,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

• Fényképes, szakmai önéletrajz (a 87/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 1. melléklet szerinti tartalommal

• Iskolai végzettséget és képesítést igazoló bizonyítvány(ok) másolata

• Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy a kérelem feladását igazoló bizonylat másolata

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2022. április 18. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. március 25.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Czerovszki Dóra aljegyző nyújt, a 06-20-933-3992-os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

• Postai úton, a pályázatnak a Penci Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (2166 Püspökszilágy, Kossuth út 9.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: PSZ/117/2022, valamint a munkakör megnevezését: Pénzügyi-számviteli ügyintéző.

vagy

• Elektronikus úton Czerovszki Dóra aljegyző részére a jegyzo@puspokszilagy.hu E-mail címen keresztül

vagy

• Személyesen: Pest megye, 2166 Püspökszilágy, Kossuth út 9.

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. április 1.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

• www.puspokszilagy.hu – 2022. február 3.