KTK plusz infóblokk keretes-1

Földügyi jogszabályok változása

2022. január 1-el módosult a Földforgalmi tv.-nek és a Fétv.-nek a földek adásvételével és annak hirdetményi közlésével kapcsolatos több szakasza is.  

 2022. január 1. napját követően a hatósági jóváhagyást igénylő jogügyletek (föld adásvételi és haszonbérleti szerződések) esetében a közzétételi és jóváhagyás iránti kérelmet a 4 db eredeti adásvételi szerződéssel együtt – Püspökszilágyi illetőségű földeket érintő szerződések esetében a következő címre kell a kérelmezőnek, vagy az őt képviselő ügyvédnek megküldenie:

Pest Megyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály

1135 Budapest, Lehel utca 43-47

 A földhivatal kérése, a borítékra kerüljön rá, hogy “földügyi igazgatási eljáráshoz“.

A mezőgazdasági igazgatási szerv az előzetes vizsgálatot követően 15 napon belül dönt a közzétételre való alkalmasságról, majd végzéssel (továbbá a szerződés egy példányával) megkeresi a jegyzőt a közzétételi eljárás lefolytatása érdekében.

Nagyon fontos megjegyezni, hogy a közzététel (kifüggesztés) nem minősül a szerződés jóváhagyásának! A jegyző a 60 napos közlési szakasz után a nála lévő 1 db eredeti (anonimizált, közölt) szerződést jóváhagyás céljából megküldi a mezőgazdasági igazgatási szervnek.

A módosítás nem érinti a 2021-ben már közölt szerződésekkel kapcsolatos eljárásrendet, továbbá a hatósági jóváhagyást nem igénylő szerződések közzétételi eljárást (pl. az állami vagy önkormányzati tulajdonú föld eladását). A fenti rendelkezéseket értelemszerűen kell alkalmazni a haszonbérleti szerződések esetében is, azzal az eltéréssel, hogy ez esetben a következő címre kell megküldeni a szerződéseket: Pest Megyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály Földhivatali Osztály 12., 2600 Vác, Káptalan utca 1-3.