Talapka István címzetes apát

Talapka István címzetes apát, püspöki tanácsos, kiskunfélegyházi főesperes 1951. május 19-én született Inárcson. Az ócsai Bolyi János
Gimnáziumban érettségizett. A középiskola befejezésével, sikeres felvételi után, a váci megyés főpásztor a Szegedi Hittudományi Főiskolára küldte. Öt főiskolai év után a váci székesegyházban szentelte pappá Endrey Mihály váci megyéspüspök 1975. június 22-én. Első szentmiséjét 1975. június 29-én,
Péter és Pál apostolok főünnepén mutatta be szülőfalujában.
Első szolgálati helye Nyárlőrinc volt, ahol egy tanévet töltött, mint hitoktató. 1975 – 1976-ban Nagykőrösre került, ahol szintén hittant is tanított. Lelkipásztori feladatai mellett két éven keresztül dogmatikát tanult a budapesti Hittudományi Akadémián. 1978-ban Nagykátára helyezték.

1983-ban Budapest XVI. Ker. Rákosszentmihály káplánja lett. 1986-ban Soroksáron először káplán, majd két év után plébániai kormányzóként irányította az egyházközséget. Első önálló helye 1989-ben Váchartyán és Püspökszilágy volt. 1990-ben Kisnémedi plébánosa is lett. 1993-ban a megyéspüspök püspöki tanácsosi címmel tüntette ki.

1998-ban ismét Nagykátára került. 1999. augusztus 01-től a kiskunfélegyházi Sarlós Boldogasszony Egyházközség plébánosa. 2000. január 01-től félegyházi kerületi esperes. 2003-ban ún. Idősebb Mesterkanonoki stallumot (=elismerést is magában foglaló megbízást) kapott: irányításával végzik hosszabb-rövidebb ideig tartó gyakorlatukat a plébániára küldött papnövendékek, diakónusok, kezdő fölszentelt papok. 2005-ben „Szent Gergelyről nevezett kalocsai apát” cím birtokosa lett. 2007-ben a Bácsi Főesperesség vezetőjévé nevezték ki.
2010.ben pedig Főszékesegyházi Főesperesi stallumot kapott.

Oldalainkat 53 vendég böngészi