Püspökszilagy Község Önkormányzata


2.1

A szerv alaptevékenysége, feladat- és hatásköre


A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, állami irányítás egyéb jogi eszközei:

  • 1990. évi LXV. törvény a helyi önkormányzatokról
  • 1990. évi C. törvény a helyi adókról
  • 1991. évi XX. törvény a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről
  • 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról
  • 1994. évi LXIV. törvény a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról
  • 1997. évi CXXXV. törvény a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről
  • 2000. évi XCVI. törvény a helyi önkormányzati képviselők jogállásának egyes kérdéseiről
  • 2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól
  • 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról

Szervezeti és Működési Szabályzat


Oldalainkat 64 vendég böngészi