Óvodai beiratkozás

A veszélyhelyzet miatt az óvodai beiratkozás időpontja és módja változik. A beiratkozás elektronikusan vagy telefonon történik.

A beiratkozás időpontja: 2020. április 2-17.
E-mail: Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.
Telefon: 06 20 2118352

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. CXC. törvény 8. § (2) bekezdése alapján minden gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig betölti a 3. életévét, a nevelési év kezdő napjától (2020. szeptember 1-jétől) legalább napi négyórás óvodai nevelésre kötelezett. A rendelkezés célja, hogy gyermekeink érdekében a megfelelő életkorban kezdődhessen el közösségbe integrálásuk és felkészítésük a majdani iskolakezdésre.
A koronavírus terjedése okán kihirdetett veszélyhelyzet miatt a köznevelésért felelős miniszter határozata alapján a 2020/2021. óvodai nevelési évre történő beiratkozás az előző évektől eltérően más időpontban és más módon elsősorban - a személyes kontaktus elkerülése végett - elektronikusan (e-mailben), vagy telefonon történik. Ehhez az érintett szülők megértése és együttműködése szükséges.

Óvodai jelentkezés feltételei
•    Gyermeke életvitelszerűen Püspökszilágyon lakik.
•    Gyermeke már betöltötte 3. életévét vagy az óvodai jelentkezés tavaszi időszakában történő jelentkezés esetén gyermeke szeptember 1-ig tölti be 3. életévét.
•    Gyermeke 2021. augusztus 31-ig betölti a 3. életévet, és a nevelési év közben kezdi meg az óvodai jogviszonyát.
SZÜKSÉGES DOKUMENTUMOK, OKMÁNYOK
•    születési anyakönyvi kivonat
•    TAJ kártya
•    lakcímkártya
•    érvényes személyazonosító igazolvány/útlevél/jogosítvány
•    külföldi állampolgár esetén érvényes letelepedési engedély, tartózkodási engedély
•    speciális igényű gyermek esetén szakértői vélemény
•    válás esetén bírósági végzés vagy még zajló bírósági eljárás során a másik szülő írásos hozzájárulása
Ha a szülő a gyermeket nem önkormányzati fenntartású intézménybe kívánja beíratni, arról e-mail útján a beiratkozás időpontjában szíveskedjék értesíteni a lakhelye szerinti körzetes óvodát. (Püspökszilágyi Napközi Otthonos Óvoda)
Az óvoda vezetője a fenntartóval történt egyeztetett módon - 2020. április 21-ig döntenek a gyermekek felvételéről és erről - az általuk megadott e-mail címre - értesítik a szülőket.
A körzetes óvoda 2020. április 21-ig hivatalból felveszi azon érintett gyermeket, aki vonatkozásában nem érkezett jelzés arról, hogy más óvoda felvette.
A körzeten kívüli gyermekek felvételéről a vezetők 2020. április 30-ig hoznak döntést.
Az intézményvezetők a felvételről írásban, az elutasításról határozatban értesítik a szülőket.
Tájékoztatás
1. Mi a teendő, ha a szülő szeretné engedélyeztetni gyermeke óvodakezdésének elhalasztását?
A hatályos jogszabályi rendelkezések alapján a szülők – legkésőbb a tárgyév május 25-éig benyújtott – kérelemben kérelmezhetik a területileg illetékes járási hivatalnál gyermekük óvodakezdésének halasztását. A járási hivatal a szülői kérelem alapján, a gyermek jogos érdekeit szem előtt tartva felmentheti a gyermeket az óvodai foglalkozáson történő részvétel alól annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek a negyedik életévét betölti, ha ezt a gyermek családi körülményei, sajátos helyzete indokolja. A kérelem benyújtásával kapcsolatban forduljanak a lakóhelyük alapján területileg illetékes járási hivatalhoz.

2. Mi a teendő, ha a szülő éppen külföldön él vagy költözik, ezért gyermeke nem kezdi meg Magyarországon az az óvodai nevelést?
A hatályos jogszabályok értelmében 2020. január 1-jétől abban az esetben, ha az óvodaköteles gyermek családjával éppen külföldön él, ezt a tényt az az Oktatási Hivatal részére be kell jelenteni A bejelentéshez használható űrlap az Oktatási Hivatal honlapján (www.oktatas.hu) a Köznevelés menüpontban Külföldi távozás bejelentése pontjából vagy https://www.oktatas.hu/kozneveles/kulfoldre  távozás bejelentése oldalról közvetlenül letölthető. Elektronikus kitöltést követően aláírva az Oktatási Hivatal Köznevelési Nyilvántartási Főosztály 1363 Budapest, Pf.19.

A szülő a fenti két esetben a beiratkozás időpontjában (ÁPRILIS 2-17.) a halasztási kérelmi szándékáról, illetve ha külföldön él, vagy külföldre költözik, szíveskedjék a körzeti óvodát tájékoztatni.

Oldalainkat 18 vendég böngészi