Püspökszilágy Község Képviselő-Testületének Tájékoztatója 2016/2.

Az Önkormányzat Képviselő Testületének utolsó tájékoztatója óta hosszú idő telt el, de sajnos nem volt értelme tájékoztatást adni Önöknek, mert a mindennapi küzdelmen túl mi is csak kérdezni tudtunk, de válaszokat sajnos nem kapunk. Sokan kifejtették a véleményüket polgármesteri fogadóórán, úton, boltban, orvosi váróban egyéb helyeken unják már a problémákat, nagyon gyorsan, szépen menjenek a dolgok és kész, nem kell mással foglalkozni. De a helyzet egyáltalán nem ilyen egyszerű.

Ősszel tervezzük a 2016 évi harmadik falugyűlést, amire szeretnénk meghívni az RHK KFT vezetőit is, az időpont egyeztetést megkezdjük. A legnagyobb problémánk az, hogy a település legfontosabb saját forrása a Nukleáris Alapból adható támogatás új és nagyon rossz formában kerülhet csak lehívásra. Az eddig éves támogatás most két félévesre bomlott, a januári törvény szerinti támogatási szerződés aláírása május közepéig húzódott és csak az első félévre szólt, a második félévre szóló támogatási szerződésnek most augusztus elején híre sincs. Azt Önök  is tudják pénz nélkül építeni nem lehet. Sajnos így a településen a működés és a fejlesztés nagyon nehéz, a középületekre szóló fejlesztési pályázatok nagy részét elbuktuk, hiszen a rendkívül költséges kötelező pályázati elemeket előfinanszírozni nem tudtuk, a forrás messzemenően nem az előző másfél évtizedben megszokott módon elérhető, ha egyáltalán elérhető. Az minket nem vigasztal, hogy a másik 39 település, aki a négy nukleáris létesítmény körüli tájékoztató társulás tagja még ilyen ütemben sem tudja a támogatást lehívni a rendkívül bonyolult, érthetetlen új támogatási forma, az eddigitől eltérő törvény és szerződés értelmezése miatt. Magyarországon úgy néz ki, hogy megyénként máshogyan lehet olvasni a törvényt, az eltérő olvasatot etikusan hónapok múlva az elvégzett munkák, a megírt szerződések és dokumentumok létrejöttét követően árulják el, ez csak még hatalmasabb mennyiségű iratot, költséget, kötbért, hiánypótlást és büntetést eredményez. Folyamatosan védekeznünk kell az elhangzó vádak ellen, hogy a püspökszilágyi irdatlan mennyiségű (teljesen alaptalan és undorító) feljelentés az oka a nehézségeknek amik rajtunk kívül még a 39 települést is érintik. Azonban kétségtelen közrejátszanak benne, illetve felhasználják őket a nagyon negatív és elfogadhatatlan változások magyarázataként. Örökölte a jelenlegi önkormányzatunk a helyzetet, hogy már harmadszor kell a Püspökszilágy körüli falvak társulását átalakítani, de ez kényszerűség is volt amit a mohóság és az összeférhetetlenség szült, mi pedig isszuk a levét. A PROBLÉMÁKAT úgy a társuláson belül, mint nálunk is a megfelelő szinten lehetőleg “házon belül” kellett volna intézni. Sajnos ez nem így történt ezt használták ki a pénzéhesek és amikor már nekik maguknak nem ment, találtak véleményünk szerint nagyon beteg embereket akik életcéljuknak tekintik már a gyűlöletkeltést, a feljelentgetést. Azt nem tudjuk megítélni tisztában vannak-e azzal, hogy saját falujukat, a társulást és másokat próbálnak tönkre tenni, vagy ez őket nem is érdekli. Mielőtt valaki nagyon felszisszenne közöljük a VÉLEMÉNYÜNKET mondjuk, írjuk, KÉRDEZÜNK és csak megalapozottan állítunk tényeket. Magyarországon demokrácia van ezt azért még egy önkormányzat is megteheti.

   Az elmúlt napokban - és ez még szerintünk egyik környékbeli, de a püspökszilágy önkormányzatnál sem fordult elő az elmúlt évtizedekben - megkeresés jött a Képviselő Testületnek és polgármesternek, amik alapján 500.000.-ft illetve 1.000.000.-ft.-os sérelmi pénzt követel a püspökszilágyi lakos, az önkormányzattól elszenvedett “sérelmek”, “bántalmak” alapján amik persze valótlanok, alapjuk nincs, véleményünk szerint  Püspökszilágyon mint máshol is a pénzért inkább tisztességes munkát kellene végezni.

Mindent megteszünk a hivatalokkal való régi jó kapcsolat helyreállításáért és azért is, hogy Püspökszilágy működése, fejlődése ismét teljesen elinduljon, ebben számítunk a szilágyi emberek támogatására.

 Tájékoztatásul – mivel az elmúlt időszakban ez lakossági részről kérdésként felmerült - közöljük a törvényben rögzítetten megváltozott az RHFT-TELEP környezeti hatás tekintetében mért védőtávolsága, ez a tárolt, kezelt anyagokat telepen belül elkülönítő belső kerítéstől mért 100 méter, így ez a védőtávolság lényegében a külső kerítést nem lépi át. Az önkormányzat a védőtávolság tekintetében mindig csak a törvényben foglaltak szerint járhatott el, ezt szigorítani vagy kedvezményesebben elbírálni nem lehetett. A legutolsó törvényi módosítás 2012 január 01. óta van hatályban, melyet a képviselő testület 2012.-évben módosított is! Eddig még soha senkinek sem állatállományát sem más javait nem érte kár azért, mert a védőtávolságot esetleg a képviselő testület ne a törvényeknek megfelelően módosította volna.

   Az utóbbi időszakban ugyancsak lakossági jelzés érkezett képviselőknek néhány püspökszilágyi kert és utca felőli rész rendezetlenségéről. Az önkormányzat felhívta a lakosság figyelmét a környezetük rendben tartására, különösképpen a parlagfű irtására, de a jövőben személy szerint az érintetteket fel fogjuk szólítani újból záros határidő megadásával az elfüvesesedett telkük gondozására. Sajnos amennyiben nem történik változás és továbbra is elhanyagolják kötelezettségüket az önkormányzat bírságot kényszerül foganatosítani. Ugyancsak ide tartozik a házak előtti mindenféle lom, anyag, használaton kívüli gépjármű tárolása. Szintén felszólítást kapnak az érintettek és sajnos ebben az esetben is bírságolni kényszerülünk. A püspökszilágyi emberek mindig igényesek voltak környezetük tisztaságára kérjük ezt most is tartsák szem előtt.

  Az önkormányzati hivatal további építését azonnal el fogjuk kezdeni amikor a második félévi támogatási szerződés ismeretében a kifizetéseket ütemezni lehet.

  A csatorna lakástakarék pénztárak helyzetéről szeretnénk Önöket tájékoztatni, akinek ezzel kapcsolatban bármi homályos kérem olvassa el! A helyzet rögtön sokkal egyszerűbb lesz ha az aláírt szerződésüket és a kapott tájékoztatókat, igazolásokat is elolvassák. A lényeg az a csatornázás megvalósulásának érdekében az elnyert uniós pályázat LAKOSSÁGI önerejének fedezésére ÖT TELEPÜLÉS Víziközmű társulatot hozott létre. A 16 FALUBÓL ÁLLÓ Galgamácsa elnökletével működő a pályázatot elnyerő önkormányzati társulás az öt falu közte Püspökszilágy tekintetében az Önök önerejét víziközmű támogatási hitelből fedezte, melynek kézfizető kezese az adott önkormányzat volt, az LTP SZERZŐDÉSEKKEL biztosítva. A csatornázás befejeződött MINDEN KI VAN FIZETVE, A PROJEKT LEZÁRULT. Az Önök szerződései, ahogy a többi településen élőké is 2017 nyarára lezárul és akkor ahogyan a mindannyijuk szerződése tartalmazza az önkormányzat (aki a kézfizető kezes is) kedvezményezett elszámolás után kifizeti a tartozást vagy megkapja a maradványt. Amennyiben pénz marad a településen az Önök által választott képviselők a falu közcéljaira felhasználhatják (utak, járdák, vízelvezetők, vezetékek építése stb.) Az OTP munkatársai a csatornaszerződéseket nem ismerve nem tudnak választ adni, hiszen projektenként más a tartalom. A törvény szerint amennyiben több mint 50 havi a befizetés a közműfejlesztési támogatás is jár így Püspökszilágy Önkormányzatának is. Önök ha ingatlanra bontjuk és az egész beruházás értékét ahogy kell bele is számoljuk, tehát gerinc vezetékeket, átemelőket, tisztítót, komposztálót stb., az önerőn túl házanként nagyjából egy millió forintot kaptak mint uniós támogatást. Az hogy az elszámolás mikor következik be kérdés, mert vizsgálatok folynak a társulatnál egy püspökszilágyi bejelentő panasza alapján aki a legutóbbi törvényességi bejelentésénél követeli többek között, hogy Püspökszilágyon és Kisnémedin, - ami 620 ingatlan még pluszban - mindenki fizessen 115.000 forintot a csatorna hozzájárulásához. Véleményünk szerint ez a két falunak egy lehetőség, kedvezmény volt, de döntsék el Önök. A vizsgálat lehet évekig fog tartani addig persze út, járda stb. valószínű nem lesz, ahogy pályázatok se. Mint Önök előtt is ismert, minden lakosnak egyaránt lehetősége volt csatlakozni a csatornázáshoz ha akart. Még egy pontosítás ezzel kapcsolatosan: a befizetett összeg a lakosság hozzájárulása volt a közműhöz, azt visszakérni nem lehetséges. Ha valakinek a leírtakkal kapcsolatban kérdése van keresse a polgármestert aki a Víziközmű Társulat Felügyelő Bizottságának az elnöke is. Az OTP JÖVŐ ŐSZIG ELKÉSZÍT EGY ZÁRÁST amit mindenki SAJÁT szerződésére bontva megkap addig is küldik a tájékoztatókat, a közműtámogatást remélhetőleg a falu, tehát Önök (Püspökszilágy Község Önkormányzata) megkapja ha a vizsgálatok lezárultak, illetve ha a “kedves” bejelentő engedi. Véleményünk szerint ez is egy fajta fosztogatás, a falurombolás egyik modern formája.

   Az intézményeink működnek, a működtetés nagyrészt a saját Kft nem könnyű feladata. Tájékoztatásul közöljük a Kft ügyvezetője a júliusi testületi ülés végén közölte lemondási szándékát   ” mivel jobb, jövedelmezőbb állásajánlata van “.Szeretnénk az ilyenkor szokásos meséknek, valótlan állításoknak elejét venni, az ügyvezetőnek e helyen is megköszönni a faluért végzett munkáját. A lemondást tudomásul vesszük, jelenleg nem tehetünk mást, pályázatot írunk ki az ügyvezetői megbízásra a törvényi előírások szerint, ezt szeretnénk augusztus közepéig lefolytatni ha nem sikerül valószínű a Kft végelszámolása következik. Egyre nagyobb probléma a képzett és elhivatott munkaerő hiánya az országban de Püspökszilágyon is ezért nagyon fontos az hogy helyre álljon a rend a faluban. Az üres ingatlanok jó áron keljenek el, a lakottak tartsák meg értéküket. Mindenképen fiatal dolgozó családok is kellenek Püspökszilágyra. Nagyon fontos a jó környezet, megteremtése, az intézmények megőrzése, az ellátás szinten tartása, ezekhez a feladatokhoz kellene minél több támogatást adni, szerezni az önkormányzatnak de sajnos az energia nagy részét a fölösleges, értelmetlen harcok emésztik fel. Gyakorlatilag csúszik az önkormányzati utak, járdák vízelvezetők tovább fejlesztése is a pályázatokról lemaradunk. A Dózsa utca két feljárója és az út állapota is kritikussá vált, a helyzeten a sorozatos csőtörések is csak rontanak, önkormányzati kötelező feladat a honvédségi országosan nagyon fontos lőtérre vezető út karbantartása és ez is kötelező, hiába mondunk bármit. Sorolhatnánk sokáig a két legkritikusabb részen túl  mit szeretnénk rendbe rakni de felesleges és nem is érdekel senkit jelenleg. A felszólítás, a bírság jön fizetni kell, ha a mentő, tűzoltó nem jut fel a Dózsa utcába vagy le a lőtérre, a felelősség a miénk. A hibák tekintetében tűzoltó munkákat a közcélú dolgozók a saját kft segítségével végzik, de pénz nincs, így csak a szenvedés foltozgatás folyik, ezért se tudunk források nélkül több fizetést, magasabb szolgáltatási díjakat adni és nem is találunk olyan bolondot aki az ilyen feladatokat elvállalja. AZT IS HIÁBA HALLGATJUK MINDEN FÓRUMON: ”HA A BORZASZTÓ TÍZ HÓNAP NINCS, HOL LENNÉNEK ILYEN PROBLÉMÁINK PÜSPÖKSZILÁGYON”??Hiába mondunk bármit, 2014 után a falut szépíteni kellett volna, most meg építeni kell, pótolni az “elolvadt”, szétáztatott, elhordott vagyont de mindent meg kell csinálnunk és semmit nem szabad elfelejtenünk.

  Reméljük a következő tájékoztatóban a munkák szerződéskötés utáni megindulásáról, elnyert pályázatokról, a falunapunk programjairól tudjuk tájékoztatni Önöket.

  Mindenkit várunk az őszi falugyűlésre aminek időpontját időben közölni fogjuk Önökkel

Püspökszilágy Község Önkormányzata

Oldalainkat 54 vendég böngészi