Óvodai beíratás

Püspökszilágy Község Önkormányzata értesíti a kedves szülőket, hogy az általa fenntartott intézményben, a 2021/2022-es nevelési évre, az óvodai jelentkezések időpontja:
2021. május 5 - 6-án, (szerda, csütörtök) 8.00 - 15.00 óráig lesz.

A beíratás helye: A gyermek lakóhelye szerinti körzeti óvoda:
Püspökszilágyi ÁMK Napközi Otthonos Óvoda, Püspökszilágy, Petőfi u.8.

A beíratáshoz szükséges dokumentumok: 

 

Ø  a gyermek születési anyakönyvi kivonata, lakcímkártyája, TAJ – számát igazoló okirat

Ø  a szülő (gondviselő) személyi igazolványa, lakcímkártyája

Ø  sajátos nevelési igényű gyermek esetében: szakértői vélemény

Ø  a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményről készült határozat

Ø  óvodai jelentkezési dokumentum kitöltve

Az óvodai jelentkezésre várjuk azokat a szülőket, akiknek a gyermeke
2021. augusztus 31-éig a harmadik életévét betölti.

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. 51.§(4) bekezdés a) pontjában meghatározottak értelmében, figyelemmel a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29. Kormány rendeletre:
Óvodába elektronikus úton is be lehet iratkozni a 2021/22. nevelési évre. Ebben az esetben a beiratkozáshoz szükséges iratok bemutatására az első óvodai nevelési napon kerül sor.
Az elektronikus jelentkezéseknél a beíratáshoz szükséges dokumentumok adataira szükség van.
Jelentkezni elektronikus úton a: Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. címre lehet.

Felhívjuk a szülők figyelmét, hogy a gyermek abban az évben, amelyben a harmadik életévét augusztus 31-éig betölti, a nevelési év kezdő napjától (szeptember 1.) napi négy órát köteles óvodai nevelésben részt venni!
A jegyző a szülő kérelmére és az ÁMK vezető, valamint a védőnő egyetértésével, a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, az ötödik életév betöltéséig felmentést adhat a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, képességeinek kibontakoztatása, sajátos helyzete indokolja.
A kérelem benyújtásának határideje 2021. április 30.

Az ÁMK vezető 2021. május 31-éig írásban értesíti a szülőt  a felvételi eljárás eredményéről.

A jelentkezést követően az ÁMK vezető döntése ellen a szülő a kézhezvételtől számított tizenöt napon belül jogorvoslati (felülbírálati) kérelemmel fordulhat
 a fenntartó, azaz Püspökszilágy Község Önkormányzata felé.

                                                                           

  Püspökszilágy Község Önkormányzata

Oldalainkat 58 vendég böngészi