Falugondnok álláshírdetés

Püspökszilágy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
Püspökszilágy Község Önkormányzata falugondnok munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
Pest megye, 2166 Püspökszilágy, Kossuth út 9.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Közreműködés a házi segítségnyújtásban, a közösségi és szociális információk szolgáltatásában, az étkeztetés biztosításában; Az egészségügyi ellátáshoz való hozzájutás biztosítása, a háziorvosi rendelésre szállítás, egyéb egészségügyi intézménybe szállítás, gyógyszerkiváltás és a gyógyászati segédeszközökhöz való hozzájutás biztosítása. A közösségi, művelődési, sport- és szabadidős tevékenységek szervezése, segítése, az egyéni hivatalos ügyek intézésének segítése, lakossági igények továbbítása.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
• Szakmunkásképző intézet,
• B kategóriás jogosítvány,
• Büntetlen előélet
• Cselekvőképesség
• Falugondnoki tanfolyam elvégzése 1 éven belül

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

• fényképpel ellátott önéletrajz
• iskolai végzettségeket igazoló okiratok másolatai
• nyilatkozat a 81/2004(IX.18.) ESZCSM rendelet szerinti falugondoki képzésen
való részvételről
• nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatokhoz a
pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul
• hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázati eljárásban részt vevők a teljes
pályázati anyagba betekinthetnek

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2020. július 31.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Tordai Sándor nyújt, a 06204877852 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
• Postai úton, a pályázatnak a Püspökszilágy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete címére történő megküldésével (2166 Püspökszilágy, Kossuth út 9. ).
Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 851-1/2020 , valamint a munkakör megnevezését: falugondnok.
vagy
• Elektronikus úton Czerovszki Dóra részére a Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. E-mail
címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. július 31.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
• www.puspokszilagy.hu - 2020. július 6.
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.puspokszilagy.hu honlapon szerezhet.
 

Oldalainkat 56 vendég böngészi