Szociális célú tűzifa pályázat

 A kérelem itt letölthető!

Püspökszilágy Község Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális célú tűzifa támogatásról szóló 7/2018 (XI.05.) önkormányzati rendelete alapján szociális célú tűzifa támogatásra az a kérelmező jogosult,

akinek háztartásában az egy főre jutó jövedelem nem

haladja meg:

 

egyedül élő esetében a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 500%-át

családban élő esetén a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 250%-át.

valamint háztartásában kizárólag fatüzelésre alkalmas fűtőberendezést használ.

 

A tűzifajuttatásra egy háztartásban csak egy személy jogosult, egy fűtési idényben csak egy alkalommal.

Háztartásonként legalább 1 m3, legfeljebb 5 m3 tűzifa adható. A tűzifa kérelmeket 2018.11.30. napjáig lehet

benyújtani a közös hivatal kirendeltségén ügyfélfogadási időben.

Oldalainkat 14 vendég böngészi