Hírdetmény

Püspökszilágy Község Önkormányzata értesíti a kedves szülőket,hogy az általa fenntartott intézményben,
a 2018/2019-es nevelési évre,az óvodai jelentkezések időpontja

2018. április 24-25-én (kedd, szerda) 8.00-16.00 óráig lesz. A beíratás helye: A gyermek lakóhelye szerinti körzeti óvoda:
Püspökszilágyi ÁMK Napközi Otthonos Óvoda
Püspökszilágy, Petőfi u.8.

A beíratáshoz szükséges dokumentumok:
- a gyermek születési anyakönyvi kivonata, lakcímkártyája, TAJ - száma
- a szülő (gondviselő) személyi igazolványa, lakcímkártyája
- sajátos nevelési igényű gyermek esetében: szakértői vélemény
- a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményről készült határozat
Az óvodai jelentkezésre várjuk azokat a szülőket, akiknek a gyermeke
2019. augusztus 31-éig a harmadik életévét betölti.
Felhívjuk a szülők figyelmét, hogy a gyermek abban az évben, amelyben a harmadik életévét augusztus 31-éig betölti, a nevelési év kezdő napjától (szeptember 1.) napi négy órát köteles óvodai nevelésben részt venni! A jegyző a szülő kérelmére és az óvodavezető, valamint a védőnő egyetértésével, a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, az ötödik életév betöltéséig felmentést adhat a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, képességeinek kibontakoztatása, sajátos helyzete indokolja. A kérelem benyújtásának határideje 2018. április 30.

Az ÁMK vezető 2018. május 20-áig írásban értesíti a szülőt
a felvételi eljárás eredményéről.
A jelentkezést követően az óvodavezető döntése ellen a szülő a kézhezvételtől számított tizenöt napon belül jogorvoslati (felülbírálati) kérelemmel fordulhat
 a fenntartó, azaz Püspökszilágy Község Önkormányzata felé.

Püspökszilágy Község Önkormányzata

Oldalainkat 133 vendég böngészi