Óvodai beiratás

Püspökszilágy Község Önkormányzata értesíti a kedves szülőket,
hogy az általa fenntartott intézményben,
a 2017/2018-as nevelési évre,
 az óvodai jelentkezések időpontja
2017. április 10-11-én (hétfő, kedd) 8.00-16.00 óráig lesz.

A beíratás helye: A gyermek lakóhelye szerinti körzeti óvoda,
Püspökszilágyi ÁMK Napközi Otthonos Óvoda
Püspökszilágy, Petőfi u.8.

 

A beíratáshoz szükséges dokumentumok: 
- a gyermek születési anyakönyvi kivonata, lakcímkártyája, TAJ-száma
- a szülő (gondviselő) személyi igazolványa, lakcímkártyája
- sajátos nevelési igényű gyermek esetében: szakértői vélemény
- a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményről készült határozat

Az óvodai jelentkezésre várjuk azokat a szülőket, akiknek a gyermeke
2018 augusztus 31-éig a harmadik életévét betölti.

Felhívjuk a szülők figyelmét, hogy a gyermek abban az évben, amelyben a harmadik életévét augusztus 31-éig betölti, a nevelési év kezdő napjától (szeptember 1.) napi négy órát köteles óvodai nevelésben részt venni! A jegyző a szülő kérelmére és az óvodavezető, valamint a védőnő egyetértésével, a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, az ötödik életév betöltéséig felmentést adhat a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, képességeinek kibontakoztatása, sajátos helyzete indokolja. A kérelem benyújtásának határideje 2017. április 30.

 

Az ÁMK vezető 2017. május 20-áig írásban értesíti a szülőt
a felvételi eljárás eredményéről.

A jelentkezést követően az óvodavezető döntése ellen a szülő a kézhezvételtől számított tizenöt napon belül jogorvoslati (felülbírálati) kérelemmel fordulhat
 a fenntartó, azaz Püspökszilágy Község Önkormányzata felé.

 

Püspökszilágy Község  Önkormányzata

Oldalainkat 41 vendég böngészi